Disse egenskapene påvirker hvordan kø- og agentinformasjon vises. De viktigste er følgende:

  • Vis Logg av/på agenter-kolonne i agentdetaljer: Hvis PÅ: Brukeren kan logge agenter på/av fra Agentdetaljer i administrasjonsportalen.
  • Tillat å slette henvendelser i kø: Endre til PÅ hvis brukeren skal ha tilgang til å slette tilbakeringinger og e-poster i kø og pågående henvendelser (for avloggede agenter).
  • Aktiver Plukk fra kø: Endre til PÅ hvis agenten skal kunne plukke henvendelser fra kø i agentapplikasjonen.
  • Vis i agentens køoversikt: ...: Hvis denne informasjonen skal være synlig i Køoversikt i agentapplikasjonen
  • Vis i agentens agentdetaljer: ...: Hvis denne informasjonen skal være synlig i Agentdetaljer i agentapplikasjonen
  • Vis i agentens kødetaljer: ...: Hvis denne informasjonen skal være synlig i Kødetaljer i agentapplikasjonen.
  • Vis kun aktive køer: Hvis PÅ: Brukeren ser bare køer han/hun er pålogget. (Hvis et filter begrenser hvilke visningskøer brukeren ser, og Vis kun aktive køer er satt til PÅ, ser brukeren også aktive køer som ikke er i filteret)
  • Vis bare relevante køer: Hvis PÅ: Brukeren ser bare køer han/hun har skills på. (Hvis et filter begrenser hvilke visningskøer brukeren ser, og Vis bare relevante køer er satt til PÅ, ser brukeren også relevante køer som ikke er i filteret)
  • Vis link til agent- og kødetaljer: Hvis PÅ: Brukeren kan åpne kødetaljer og agentdetaljer fra Køoversikt i administrasjonsportalen.
  • Vis i Køoversikt: Planlagte (oppgaver/anrop): Hvis PÅ: Planlagte tilbakeringinger blir vist i Køoversikt.

Published

Last updated

2
-2