De viktigste egenskapene under Telefon er:

  • Agent tilbys samtale i antall sekunder (max. 60): Når køen ringer agent (på vegne av innringer): hvor mange sek agentens telefon skal ringe før køen avbryter og prøver en annen agent. Standard 30 sek.
  • Utgående anrop – nummer vist til destinasjonen: Nummeret som vises for den som blir oppringt, når agenten foretar et utgående anrop. Hvis det er definert en liste over visningsnumre for utgående anrop og agenten har valgt et nummer fra listen, vil det valgte nummeret bli lagret her. Hvis ingenting er definert (og agenten ikke har valgt et nummer i den definerte listen over numre), vil nummeret agenten logget på med, bli brukt.
  • Utgående anrop – Liste med visningsnummer: En semikolondelt liste over numre agenten kan velge mellom. Det valgte nummeret vises for den som blir oppringt, når agenten foretar et utgående anrop. Hvis du vil at påloggingsnummeret skal vises i listen, må du legge til variabelen «$system_last_called». Du kan legge til en beskrivelse for hvert nummer i listen. Syntaksen for dette er: nummer|beskrivelse;nummer|beskrivelse. Hvis agenten har valgt et nummer fra listen, vil det valgte nummeret bli lagret i «Visningsnummer for utgående anrop». Merk at du bare kan bruke dine egne telefonnumre!
  • Originerende nummer vist til agent: Hvis det er angitt et slikt nummer, får agenten det opp istedenfor innringers nummer når han/hun blir tilbudt et anrop. Denne egenskapen er ikke synlig for kundene, bare for Puzzel support.

Published

Last updated

2
-2