De viktigste egenskapene her er:

  • Automatisk avlogging ved midnatt: Standard er av. Hvis funksjonen er slått på, blir agenter som er logget på køen (enten de har tatt pause eller ikke) ved midnatt, logget av.
  • Automatisk avlogging etter antall påfølgende ikke svar: Standard er av. Hvis det er angitt en verdi som er større enn 0,for eksempel 2, blir agenten logget av hvis det finner sted tidsavbrudd for to påfølgende inngående samtaler. Hvis agenten er logget på i kø med softphone i den nye agentapplikasjonen (agent.puzzel.com) og agentens Puzzel-nettleser ikke er tilgjengelig (for eksempel fordi PC-en er i hvilemodus eller av eller nettleseren er lukket), vil et anrop tildelt denne agenten resultere i en feil, ikke et tidsavbrudd. Hvis agenten er logget på med et nummer som tilhører en ekstern softphone (for eksempel Skype eller Cisco), og denne softphonen ikke er tilgjengelig, vil Puzzel sannsynligvis også motta feilsignal og ikke «ringe». Merk at Automatisk avlogging etter antall påfølgende ikke svar ikke fungerer for chat / skriftlige henvendelser.
  • Automatisk avlogging etter påfølgende feil: Standard er 5. Med verdien 5 (eller X) logges agenten av etter at 5 (x) påfølgende anrop tildelt agenten fører til at Puzzel mottar feilsignal. Merk at hvis en feil i nettverket fører til at Puzzel mottar et feilsignal istedenfor å ringe når det ringes til en agent, vil dette også føre til at agenten logges av, men i dette tilfellet kommer ikke anropene igjennom til agenten uansett. Hvis verdien 0 er valgt (ikke anbefalt), logges ikke agenten av hvis han/hun er pålogget og mange samtaler tildelt til agenten resulterer i feil, kanskje fordi agenten forlot sin plass (for dagen) uten å velge Pause / Logg av.

Published

Last updated

2
-4