Utgang som brukes dersom annet ikke er spesifisert (standardutgang)

Hvis ingen åpningstider er definert, blir samtalene automatisk rutet til
Utgang som brukes dersom annet ikke er spesifisert, som er standardutgangen fra tidsmodulen. Standardutgangen peker ofte til en lydmodul med en stengt-melding.

Forsikre deg om at standardutgangen for tidsmodulen er koblet til den «riktige» modulen, for eksempel slik:

Published

Last updated

0
-2