Her kan du teste artiklene, basert på spørringen, for å se om den vises i alle ønskede søkeresultater. Når du skriver inn et spørsmål i boksen, trekkes det ut nøkkelord eller uttrykk ut fra spørsmålet, som brukes til å finne relevante artikler. Hvis nøkkelordene eller uttrykkene ikke samsvarer med noen tagger i artiklene, utfører søkemotoren et fulltekstsøk. Et fulltekstsøk vil prøve å matche ord fra spørsmålet med innholdet i artikkelen og vise disse artiklene som resultater. Hvis det taggbaserte søket ikke gir noen resultater og det utføres et fulltekstsøk, kan du prøve å kopiere de uttrukne taggene som vises under tekstfeltet, og tagge artiklene med disse for å få bedre resultater.

Published

Last updated

0
-4