Helligdager og forhåndsdefinerte dager

I trekkspillmenyen Helligdager og forhåndsdefinerte dager kan du definere særskilte åpningstider for helligdager og andre spesielle dager. Du kan legge til de relevante helligdagene og forhåndsdefinerte dagene for Puzzel-tjenesten én og én (Legg til en helligdag / forhåndsdefinert dag), eller du kan legge til listen med landets nasjonale helligdager og deretter fjerne dagene du ikke trenger, før du lagrer.

Legg til en liste over nasjonale helligdager

Klikk først på Legg til nasjonale helligdager:

Velg deretter listen for det riktige landet, og klikk på Legg til slik at alle dager blir lagt til:

Slett de dagene du ikke trenger, juster om nødvendig Fra og Til, og velg riktig Utgang for hver dag, før du klikker på Lagre endringer.

Merk at listene i Puzzel over nasjonale helligdager ikke nødvendigvis inneholder alle landets offisielle helligdager, og at den kan inneholde dager/datoer som ikke er offisielle helligdager!

Det er definert flere helligdager og forhåndsdefinerte dager i Puzzel enn de som er med i ditt lands liste over nasjonale helligdager. Noen helligdager i Puzzel er bevegelige (for eksempel langfredag og andre påskedag), andre er faste (for eksempel første nyttårsdag (1. januar)). Hvis du savner en bestemt helligdag i Puzzel (for eksempel første mandag i mai, som er fridag i Storbritannia), kan du legge til denne dagen som egendefinert dag.

Legg til en helligdag

Klikk på Legg til en helligdag, og velg deretter den aktuelle dagen i listen. Juster Fra og Til om nødvendig, og kontroller at Utgang er riktig, og klikk på Legg til.

Klikk til slutt på Lagre endringer hvis alt ser greit ut.

Merk at du må ta spesielle forholdsregler hvis kontaktsenteret ditt har begrensede åpningstider på en helligdag / forhåndsdefinert dag. Se kapittelet Prioritetssystemet.

Published

Last updated

0
-2