Filoverførsel (File upload)

Hvis du vil uploade en fil med (kunde)kontakter, skal du klikke på Filoverførsel (File upload) og følge anvisningerne.

  • Klik først på Vælg fil (Choose file), og vælg den korrekte Excel-fil på din computer.

  • Vælg derefter Erstat og tilføj (Replace and append) eller Fuldstændig erstatning (Full replace).

  • Vælg derefter det korrekte ark i filen.

  • Hvis filen indeholder en kolonneoverskrift, skal du kontrollere, at arket har overskrifter i den første række.

  • Klik derefter på Næste (Next).

På siden Tilknyt kolonner skal du knytte kolonnerne i filen til de korrekte kolonner i kontakttabellen i Puzzel.

Hvis du har brugt de foreslåede kolonneoverskriftsnavne, vil (størstedelen af) tilknytningen ske automatisk.       

Hvis du vil bruge samme filformat næste gang (hver gang), du uploader en kontaktfil, kan det være en god idé at klikke på Gem aktuel tilknytning (Save current mapping).                                                                
Når tilknytningen er fuldført, skal du klikke på Næste (Next) for at gå til siden Forhåndsvis (Preview) for at se filoverførslen.

Hvis tilknytningen ser rigtig ud, skal du klikke på Start import. Hvis den ikke ser rigtig ud, skal du klikke på < Tilbage (Back) for at foretage rettelser, eller på Annuller (Cancel).
Når importen er fuldført, vises en ny post i importlogfilen.

Published

Last updated

0
-2