Visar filer som har importerats till listan i Puzzels databas. Källan är Puzzels admin-portal eller FTP.

Om en fil inte importerades korrekt kan du klicka på Failed/aborted i statuskolumnen för att se ett detaljerat meddelande.

Published

Last updated

2
0