Det finns fyra huvudsakliga Dialler-lägen:

Dialler-läge

Kommentar

Preview (ring agent först)

När agenten besvarar samtalet rings kontakten upp

Progressive (ring kontakt först)

Ingen överringning. 1 kontakt rings för varje ledig agent

Power (ring kontakt först)

Kundens administratör konfigurerar överringningen

Predictive (ring kontakt först)

Dialler förutsäger hur mycket överringning som ska göras.

För Power and Predictive stoppas överringningen tillfälligt om Silent call rate hittills idag är större än det definierade Target Silent call rate.

För att bläddra igenom alla artiklar i det här avsnittet, titta in i indexträdet till vänster.

Published

Last updated

2
0