Om en kontakt har ett värde för telefon_2 utöver telefonnummer, kommer det första samtalet till denna kontakt att vara telefonnummer, och om obesvarat och fler försök kvar, blir det andra samtalet till kontakten till telefon_2, och om obesvarat och fler försök kvar kommer det tredje samtalet att ringa till telefonnummer etc.

Diallerlogiken för läget Preview (ring agent först):

Diallerlogiken för läget Predictive/Power (ring kontakt först):

Observera att ett valt ämne (exempelvis ”Voicemail” eller ”Not contacted”) under Enquiry registration som görs av en agent inte påverkar det tekniska samtalsutfallet (exempelvis Answered, Busy, Error, No answer)!

  • Agenten Mark as unanswered gör att Dialler ringer upp den besvarade kontakten igen om fler försök återstår och detta inte var ett ombokat samtal eller en tyst återuppringning      
  • Agentåtgärden Reschedule ringer upp Diallersamtalet till kontakten på den schemalagda tiden

Published

Last updated

0
-2