Columns/Variables in import file/list

Kolumnerna som ska användas i filen och i listan anges här:

 • Antal rörliga kolumner i listan:

  Standardvärde 10, max 30. Antalet kolumner som väljs påverkar hur många variabelkolumner som visas här, i listrutan Field under Sort och Filter, och vad som visas vid en förhandsgranskning av listan.

 • Key field: Standardinställningen är phone_no. Om värdet är inställt på external_id måste alla kontakter ha en
  external_id.

 • Unique key required: Standard är nej (No). Om värdet är satt som ja (Yes) måste ett unikt värde anges i nyckelfältet för alla kontakter på listan.                           
  De variabelkolumner som används (var1-varN) kan ges beskrivande namn. De definierade namnen kommer att vara variabelnamn i Puzzel och variablerna kan användas i agentens popup-fönster. Puzzel support definierar namnen som kunden vill använda för var1-var30.
   

Du behöver inte konfigurera om du kommer att använda date_from, date_to (tidigaste/senaste uppringningsdatum), time_from och/eller time_to (tidigaste/senaste uppringningstid) per kontakt på listan.

Published

Last updated

0
-2