Kompetenser och kompetenskategorier

Varje kompetens tillhör en kompetenskategori. Vissa Puzzel-kunder har få kompetenser, medan andra har hundratals. I en kompetenskategori kan det finnas få eller många kompetenser (max 255).               

Vi har nu lagt till filterinmatningsrutor för kompetenskategorierna och kompetensnamnen i popup-fönstren. Detta gör det mycket enklare för dig att hitta specifika kompetenser i en (mycket) lång lista med kompetenser när du skapar eller redigerar användargrupprofiler.       

Om du av någon anledning verkligen vill begränsa vilka kompetenser som visas i popup-fönstret för att lägga till kompetenser på sidan Users – User groups (and Users – Profile templates och Edit user page under Personal profile) kan du skapa ett resursfilter som innehåller vissa kompetenser eller en eller flera kompetenskategorier. 

En användare som tilldelats ett resursfilter med exempelvis 3 kompetenskategorier ser bara kompetenser i dessa kompetenskategorier i popup-fönstret Add skills, utöver medietyperna och andra redan inkluderade kompetenser i den valda profilen. 

En användare som tilldelats ett resursfilter med exempelvis 10 kompetenskategorier ser bara kompetenser i dessa kompetenskategorier i popup-fönstret Add skills, utöver medietyperna och andra redan inkluderade kompetenser i den valda profilen.       

På sidan Users – User groups och på sidan Users – Profile templates där profilerna visas, visas alla kompetenser i alla befintliga profiler oavsett vilka resursfilter för kompetens/kompetenskategori som tilldelats användaren, så att profilerna visas korrekt.

Published

Last updated

1
-3