Om du har mer än en SMS Survey och inte alla administratörer med åtkomst till sidan SMS – Survey ska kunna se alla kan du skapa ett resursfilter som innehåller en eller flera SMS Surveys. Du kan sedan tilldela den/dem till administratörer som bara ska se den/dessa Survey(s) i det här resursfiltret.

 

Published

Last updated

1
-1