Konfigurera Call Flow-tjänsten

Om du har flera samtalsflödeskonfigurationer och inte vill att alla administratörer med åtkomst till sidan Services – Call Flow ska kunna se allt, kan du skapa ett resursfilter som innehåller en eller flera samtalsflödeskonfigurationer. Du kan därefter tilldela detta filter till de administratörer som bara ska se samtalsflödeskonfigurationerna i det resursfiltret.
 

Published

Last updated

0
-2