Om du har mer än en tidsmodul och inte alla användare med tillgång till undermenyn Services->Time ska ha åtkomst till alla dina tidsmoduler, kan du skapa ett filter som innehåller en eller flera tidsmoduler och tilldela detta till relevanta användare.

Published

Last updated

1
-1