Om en eller fler av användarna som har tillgång Services->Audio inte bör se alla dina ljudfilskategorier (och ljudfiler i dessa kategorier), kan du skapa ett filter som innehåller de valda ljudfilskategorierna och tilldela filtret till de relevanta användarna. Användare som har tilldelats ett sådant filter kommer bara att se ljudfiler i de definierade kategorierna i
ljudfilsbiblioteket, och endast ljudfilsmoduler som använder en ljudfil i kategorierna i filtret just nu.

Published

Last updated

0
-2