I trekkspillmenyen Mottakere kan du definere alarmmottakere og hvordan og når de skal motta alarmer.

Det finnes tre forskjellige måter å motta alarmer på, SMS, e-post og via telefon. Vi anbefaler at du bruker SMS og e-post som dine foretrukne kontaktkanaler. Dette er fordi du mottar begrenset med informasjon når du mottar et anrop. Du blir informert om at en alarm har blitt utløst, og at du kan finne mer detaljert informasjon i administrasjonsportalen og i en SMS eller en e-post hvis du abonnerer på disse kontaktmetodene.

Mobilnumre må inkludere prefikset 00 og landskoden

Mottakers tid

Klikk på hyperkoblingen i kolonnen Tid i tabellen Mottakere hvis du vil definere tidsperioden da en mottaker skal motta alarmer.

Published

12/06/2020 - 08:24

Last updated

13/09/2021 - 10:52
2
0