Her kan du se en logg over alarmene som er blitt sendt til en mottaker. Hvis du har opprettet en alarm men ikke har definert at en mottaker skal motta den, vil den ikke vises i alarmloggen. Hver natt blir alle loggoppføringer som er eldre enn tre måneder, slettet.

Published

Last updated

2
0