Hvis en kontakt har en værdi for telefon_2 ud over telefonnummer, er det første opkald til denne kontakt til telefonnummer, og hvis ubesvaret og flere forsøg tilbage, vil det andet opkald til kontakten være til telefon_2, og hvis ubesvaret og flere forsøg tilbage , det tredje opkald er til telefonnummer osv.

Dialers logik for tilstanden Preview (ring til agent først):

Dialers logik for tilstanden Predictive/Power (ring til kontakt først):

Bemærk, at det emne (f.eks.  "Voicemail" eller "Ikke kontaktet" (Not contacted)), en agent vælger under Årsagsregistrering (Enquiry registration), ikke påvirker det tekniske opkaldsresultat (f.eks. Besvaret (Answered), Optaget (Busy), Fejl (Error), Svarer ikke (No answer))!

  • Agenthandlingen Markér som ubesvaret (Mark as unanswered) bevirker, at Dialer ringer op til den pågældende kontakt én gang mere, hvis der er flere forsøg tilbage, og hvis der ikke var tale om et genopkald eller et tilbagekald ved tavst opkald.

  • Agenthandlingen Genopkald (Reschedule) bevirker, at Dialer ringer op til kontakten på det planlagte tidspunkt.

Published

Last updated

0
-2