Der er 4 tilgængelige Dialer-tilstande:

Opkaldstilstand

Kommentar

Preview (call agent first)

Når agenten besvarer opkaldet, ringes der til kontakten

Progressive (call contact first)

Ingen overringning. Der ringes til 1 kontakt for hver ledig agent

Power (call contact first)

Kundeadministratoren konfigurerer overringning

Predictive (call contact first)

Dialer forudsiger, hvor meget overringning der skal foretages

I tilstandene Power og Predictive stopper overringningen midlertidigt, hvis værdien for Procentdel af tavse opkald (Silent call rate) indtil videre i dag er større end det definerede Mål for procentdel af tavse opkald (Target Silent call rate).

For at gennemse alle artiklerne i dette afsnit skal du kigge ind i indekstræet til venstre.

Published

Last updated

2
0