Variabler, som er fælles for listen (Variables Common to List)

Her kan man definere en eller flere variabler med indhold, som kan præsenteres for agenten, når agenten modtager et opkald fra denne kampagne. Disse variabler gælder pr. kampagne, ikke pr. kontakt, der ringes til. Hvis der sendes en SMS til en kontakt, hvis kontakten ikke svarer (på det første opkald), kan SMS-teksten lægges ind i en variabel, der vises her.

Published

Last updated

0
-2