Visning af liste, søgning og deaktivering af kontakt

Klik på Vis liste (Preview list) for at få vist listens indhold. Kun de første 100 kontakter vises til at begynde med. Bemærk, at der kan være defineret filtre, som begrænser, hvad du ser, men du kan fjerne markeringen af Brug definerede filtre (Use defined filter(s)), hvis du vil se/søge i hele listen og ikke kun det filtrerede indhold.

Du kan søge efter kontakter ved at indtaste tekst eller et telefonnummer, og du kan bruge * som jokertegn. Eksempler på søgninger:

  • hans* viser alle poster, der begynder med hans.
  • *123 viser alle poster, der slutter på 123.
  • 12345678 viser alle poster, der er lig med 12345678.

Hvis du vil udelukke en kontakt fra den aktive liste, så Dialer ikke ringer til kontaktens nummer (igen), skal du blot markere feltet Deaktiver (Disable) i højre kolonne for denne kontakt.

Hvis du markerer 'Vis telefon_2' og 'Vis intern id', vises disse kolonner ved siden af telefonnummer. Intern id er Puzzels interne id i posten.

Published

Last updated

0
-2