Import af filer fra FTP (FTP File Import)

Hvis du vil uploade filer, som skal bruges af Dialer, til Puzzels FTP-server (via FTP over SSH), f.eks. én gang om ugen, bedes du kontakte Puzzel Support for at få en FTP-brugerkonto. Derudover skal du konfigurere nogle parametre:

  • Importér fil fra FTP-server (Import file from FTP server): Afkrydsningsfeltet skal være markeret, hvis Dialer skal søge efter og uploade filer fra Puzzels FTP-server.
  • Filnavn (File name): Angiv, hvilket filnavn du vil bruge (f.eks. dialer-Q1-liste.csv).
  • Afgrænser (Delimiter): Vælg det korrekte afgrænsningstegn.
  • Tilføj (Add) eller Erstat (Replace): Vælg, hvordan en ny importeret fil skal behandles.

Når Aktivér (Enable) er markeret, søger Puzzel efter filer hvert minut i mappen "Dialer" på FTP-serveren. Når Puzzel finder en ny fil med det korrekte filnavn på FTP-serveren, importeres denne fil, og dens indhold erstatter eller føjes til det eksisterende listeindhold i Puzzel. Bemærk, at når der findes en ny fil på FTP'en, importeres den, også selvom kampagnen er aktiveret. Filen slettes derefter automatisk fra FTP-mappen, og i Importhistorik (Import History) finder du en ny række, der viser filnavn, dato/tidspunkt og antal importerede rækker.

Kolonne rækkefølge / overskrift række

Vi anbefaler, at du bruger en header-række i dine filer, som Dialer skal importere. Hvis du ikke bruger en header række, er dette den kolonne rækkefølge, vi forventer, og som vil blive brugt ved import af filindholdet:
telefon_num, var1, var2, var3 ,,, var29, var30, ekstern_id, dato_fra, dato_til, tid_fra, tid_til, telefon_2

Published

Last updated

3
0